Contributie

Ook dit jaar hebben we de contributie niet hoeven te verhogen en bedraagt hij wederom  € 20,00.

Mocht je tijdens de nieuwjaarsreceptie niet in gelegenheid zijn geweest te betalen, uiteraard kan je het ook overmaken op:  NL17RABO0347820700 t.n.v. Buurtvereniging Holkerveen, o.v.v. contributie 2020. Ook is er nog de mogelijkheid te betalen bij de ledenvergadering op 27 maar 2020.