Contributie

Ondanks de steeds stijgende kosten is de contributie vorig jaar op de ledenvergadering vastgesteld  op € 20,00.

Leden die de contributie tijdens de nieuwjaarsreceptie niet hebben betaald, kunnen het bedrag via de bank overmaken op rekeningnummer  NL17RABO0347820700 t.n.v. Buurtvereniging Holkerveen.

( Of  tijdens de ledenvergadering)

contributie