Historie

De geschiedenis van Buurtvereniging Holkerveen
Vanaf de jaren 70 nam het aantal kinderen dat in Holkerveen werd geboren sterk af. Dat had tot gevolg dat de Rehobothschool  aan de Domstraat steeds minder leerlingen kreeg.  Omdat er in Holkerveen geen nieuwe woningen gebouwd werden was er geen uitzicht op toename van het aantal leerlingen. De buurt verouderde en men begon zich te beseffen dat er iets gedaan moest worden om de school in stand te houden. Individuele acties om dit te bereiken haalden niets uit. Er werd besloten een vereniging op te richten met als belangrijkste doel, het in stand houden van de school. Die doelstelling werd echter nooit gehaald, maar de “Buurt en belangenvereniging Holkerveen “ zoals de vereniging toen genoemd werd, was een feit.

IMG_5111

Buurtvereniging Holkerveen werd opgericht in 1988, maar niet bij notariële akte.  Er waren toen ook nog geen statuten vastgesteld. Dat gebeurde pas op 8 maart 2001.De vereniging kon vanaf 1988  gebruik maken van de Rehobothschool maar toen het gebouw werd verkocht aan een projectontwikkelaar en er een kinderdagverblijf in het gebouw gevestigd  werd moest een ander onderkomen gezocht worden.
Dat was een groot probleem want eigenlijk was er geen enkel gebouw beschikbaar en er lag een duidelijke wens om toch vooral in Holkerveen zelf te blijven. Uiteindelijk werd er een “tijdelijk” onderdak  gevonden in de bedrijfskantine van de firma van den Heuvel aan de Amersfoortseweg. Hoewel iedereen blij was met deze locatie is men steeds blijven zoeken naar een eigen onderkomen. Gedurende die periode was daarop  geen enkel uitzicht en men overwoog de vereniging op te heffen. Dat het nooit zover is gekomen weet iedereen. Tijdens de ”opheffingsvergadering” werd een nieuw bestuur gevormd en is de zoektocht naar een eigen gebouw voortgezet.

Uiteindelijk werd een plek gevonden waarvoor door de gemeente toestemming werd gegeven om een tijdelijk onderkomen te vestigen. Dat was achter de bedrijfshal op het terrein bij van Elteren Hoveniers aan de Domstraat. Wat waren we hier blij mee ondanks dat we wisten dat het opnieuw tijdelijk zou zijn.
We hadden vergunning om hier in ieder geval 5 jaar te blijven staan. Daarna moesten we weer iets anders zoeken. Omdat dat niet lukte moest er een andere oplossing gevonden worden. Er werd aan de gemeente gevraagd mee te denken en daar kwam uiteindelijk uit dat als de eigenaar van het bedrijf kon instemmen met een bestemmingsplanwijziging we hier tot in lengte van dagen zouden kunnen blijven zitten. Dat bleek echter niet mogelijk. Vijf jaar verlenging was geen bezwaar, maar dan moesten we toch echt vertrekken. Het is uiteindelijk zeven jaar geworden.

Op 16 juni 2012 vierden we het 25- jarig bestaan van de vereniging met een groot aantal leden, terwijl we ook wisten dat het voortbestaan van de vereniging opnieuw aan een zijden draadje hing, want per 1 januari 2013 moesten we het gebouw aan de Domstraat verlaten.

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij zeggen we wel eens en dat was ook voor ons het geval en inmiddels maken we gebruik van het huidige onderkomen op Recreatiepark Overbos aan de Scheidingsweg 9.