Vergaderdata

Op de volgende datums staan de vergaderingen gepland :

Maandag 14 januari 2019

Maandag 4 maart 2019

Maandag 27 mei 2019

Maandag 9 september 2019

Maandag 9 december 2019

 

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft die in deze vergaderingen besproken moeten worden, kunt u dit bij de secretaris of via de mail kenbaar maken.

VvE-Vergadering