Vergaderdata

Op de volgende data staan de bestuursvergaderingen gepland:

Maandag 20 januari 2020, 20.00 uur

Maandag 20 april 2020, 20.00 uur

Maandag 31 augustus 2020, 20.00 uur

Maandag 7 december 2020, 20.00 uur

Indien u vragen of opmerkingen heeft waarvan u wilt dat deze door het bestuur worden besproken, stuur dan een e-mail naar info@buurtverenigingholkerveen.nl

VvE-Vergadering